Thứ bảy, 16/10/2021, 20:30
CHUYÊN NGHIỆP - KỶ CƯƠNG - NĂNG ĐỘNG - SÁNG TẠO - HIỆU QUẢ

Lịch làm việc tuần 22

Lịch làm việc tuần 22

Số kí hiệu LLV222021
Ngày ban hành 27/05/2021
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Lịch làm việc
Lĩnh vực Lịch làm việc
Cơ quan ban hành Sở VHTTDL
Người ký Chánh VP

Nội dung

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ
Tuần lễ thứ 22 (từ ngày 31/5/2021 đến ngày 4/6/2021)
THỨ HAI ngày 31/5/2021:
Sáng:  
  1/ 08h00 Giám đốc Trần Văn Chung chủ trì họp cơ quan (Văn phòng Sở chuẩn bị nội dung, sắp xếp chỗ ngồi dãn cách).
- Địa điểm: Hội trường Sở.
- Thành phần:  Các Phó Giám đốc Sở; Toàn thể công chức, nhân viên Khối Văn phòng Sở.
Chiều:  
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung; các Phó Giám đốc làm việc tại trụ sở.
THỨ BA ngày 01/6/2021:
Sáng:  
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung; các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Trần Thế Anh làm việc tại trụ sở.
2/ 08h30 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung đi kiểm tra việc khắc chữ trên bia đá cụm công trình điểm dừng chân trong hành trình cứu nước của Thủ tướng Campuchia Hun Sen.
- Địa điểm: Tại điểm X-16, ấp Thạnh Tây, xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh.
Chiều:  
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung; các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Đỗ Minh Trung làm việc tại trụ sở.
2/ 14h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh họp bàn phương án tổ chức Đại hội TDTT tỉnh Bình Phước lần thứ VI, năm 2022; chế độ cho vận động viên (giao Trung tâm HL&TĐTDTT chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Trưởng phòng Quản lý TDTT Huỳnh Thiên Tịnh, Ban Giám đốc Trung tâm HL&TĐTDTT tỉnh.
3/ 14h00 Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền Phó Trưởng phòng Quản lý du lịch Nguyễn Văn Oai dự họp báo cáo, góp ý đối với đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 hợp phần quy hoạch số I - Khu văn hóa tâm linh và danh thắng núi Bà Rá thuộc Quần thể văn hóa - Cứu sinh Bà Rá.

- Địa điểm: Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước.
THỨ TƯ ngày 02/6/2021:
Sáng:  
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung:
(1) 08h30 Chủ trì họp xét chứng thư thẩm định giá gói thầu mua sắm dụng cụ cho đội bóng đá hạng nhất.
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Phó Chánh Văn phòng: Đỗ Thị Vân, Đặng Tấn Sĩ; Giám đốc Trung tâm HL&TĐTDTT Vũ Đình Tứ, Kế toán Trung tâm HL&TĐTDTT tỉnh.
(2) 09h00 Chủ trì họp xét chứng thư thẩm định giá gói thầu mua sắm máy chiếu HD của Trung tâm Văn hóa tỉnh.
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Phó Chánh Văn phòng: Đỗ Thị Vân, Đặng Tấn Sĩ; Giám đốc Trung tâm Văn hóa Dương Thị Thanh Vị, Kế toán Trung tâm Văn hóa tỉnh.
2/ 08h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh tiếp công dân định kỳ tháng 6/2021 (cả ngày).
- Địa điểm: Phòng tiếp công dân của Sở.
- Cùng tiếp: Chánh Thanh tra Chu Văn Phong; Chuyên viên Nguyễn Ngọc Hồng.
3/ Các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Đỗ Minh Trung làm việc tại trụ sở.
Chiều:  
  1/ 14h00 Giám đốc Trần Văn Chung dự họp trực tuyến Tổ công tác thực hiện Chương trình hành động nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) Bình Phước.
- Địa điểm: Phòng họp G, UBND tỉnh.
2/ Các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Đỗ Minh Trung làm việc tại trụ sở.
THỨ NĂM ngày 03/6/2021:
Sáng:  
  1/ 08h00 Giám đốc Trần Văn Chung chủ trì họp Ban Giám đốc thông qua dự thảo Phương án phát triển văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Bình Phước thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Các đơn vị chuẩn bị ý kiến góp ý đối với dự thảo Phương án đã được gửi qua Mail công vụ và nhóm Zalo Tập thể ngành; cuộc họp không in tài liệu đề nghị các đơn vị mang theo máy tính để mở tài liệu).
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Các Phó Giám đốc: Nguyễn Khắc Vĩnh, Trần Thế Anh; Trưởng các phòng thuộc Sở, Trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở, Phó Chánh Văn phòng Đặng Tấn Sĩ; Chuyên viên Đinh Quốc Thy.
2/ 08h30 Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung tham gia khảo sát hiện trạng tại vị trí cây Độc lập, Điểm X-16 để thống nhất một số nội dung liên quan đến công trình (do UBND huyện Lộc Ninh mời).

- Địa điểm: Tại vị trí cây Độc lập, Điểm X16.
Chiều:  
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung; các Phó Giám đốc: Trần Thế Anh, Đỗ Minh Trung làm việc tại trụ sở.
2/ 14h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự họp thống nhất nội dung tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch Covid-19.
- Địa điểm: Hội trường A, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
THỨ SÁU ngày 04/6/2021:
Sáng:  
  1/ Giám đốc Trần Văn Chung; Phó Giám đốc Đỗ Minh Trung làm việc tại trụ sở.
2/ 08h00 Phó Giám đốc Trần Thế Anh dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021.
- Địa điểm: Phòng họp G, UBND tỉnh.
3/ 08h00 Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh làm việc với Trung tâm Văn hóa tỉnh về triển khai thực hiện công tác tuyên truyền.
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Đại diện lãnh đạo phòng Quản lý văn hóa, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Dương Thị Thanh Vị.
Chiều:  
  1/ 15h00 Bí thư Đảng ủy Trần Văn Chung chủ trì họp Ban Chấp hành Đảng bộ đột xuất (Đảng vụ chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
- Thành phần: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ.
2/ Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh làm việc tại trụ sở.
 
 
Lưu ý: Các đơn vị chuẩn bị nội dung cho cuộc họp phải gửi trước cho chủ trì và thành phần dự họp, ít nhất 01 ngày, đồng thời phối hợp với Văn phòng Sở để chuẩn bị cuộc họp chu đáo.
 
 (Lịch này thay giấy mời)
                                                     TL. GIÁM ĐỐC
                                                      CHÁNH VĂN PHÒNG

                                                   (đã ký)
                                                    Tô Văn Hoàng

Các văn bản cùng thể loại "Lịch làm việc"

Liên kết thông tin

Các đơn vị sự nghiệp

 
Untitled 1

TTVH1
TDTT1
BT1
TV1
DC1
 

2185/SVHTTDL-TDTT

Lấy ý kiến về đề nghị xây dựng Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi để thực hiện các chế độ đối với HLV, VĐV thể thao trên địa bàn tỉnh

Thời gian đăng: 26/08/2021

lượt xem: 121 | lượt tải:87

23/TB-TTPVHCC

Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công trong thời gian giãn cách xã hội

Thời gian đăng: 18/07/2021

lượt xem: 202 | lượt tải:48

2021/BVHTTDL-VHDT

Về việc đề xuất nhiệm vụ và kinh phí triển khai thực hiện Dự án số 6 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia

Thời gian đăng: 30/06/2021

lượt xem: 245 | lượt tải:57

810/BC-SVHTTDL

Báo cáo Kết quả tổ chức các hoạt động tuyên truyền Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3/2021 trên địa bàn tỉnh

Thời gian đăng: 06/04/2021

lượt xem: 517 | lượt tải:96

808/TB-SVHTTDL

Thông báo Kết luận của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại cuộc họp cơ quantháng 4/2021

Thời gian đăng: 06/04/2021

lượt xem: 493 | lượt tải:97
bara
UPU
Công tác thanh niên
covid 19
app bluezone
Thống kê
  • Đang truy cập7
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm6
  • Hôm nay4,376
  • Tháng hiện tại43,877
  • Tổng lượt truy cập891,712
hotline
Tác phẩm ca nhạc phòng chống dịch covid 19
1. Cháu con tiên rồng ngại gì CORONA  - Đoàn CMNDT Bình Phước
 2. Hát về chiến binh áo trắng - Phương Lan
3. Hát về những thiên thần áo trắng - Công Tuấn & Nhóm bè
4. Không nơi nào bằng đất nước mình - Đoàn CMNDT Bình Phước
5. Thương Đồng Xoài mùa đại dịch - Nguyễn Thanh
6. Tự hào áo trắng nghề y- Thanh Xuân
7. Việt Nam lại bừng sáng - Minh Hiếu - Hoàng Oanh
 
Covid 1
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây